top of page

Öğrenenler nedir? Ne değildir?

Öğrenenler.com 29 Haziran 2016 yılında Selçuk Keser tarafından kuruldu. 

Kendi öğrenme modeline sahip olan sistemimizde kendini fark eden (diğer insanlar ile aynı olmadığını düşünen, ailesinin kopyası olmak yerine kendisini gerçekleştirmek isteyen) insanlar, sırasıyla kendilerini keşfeder, öğrenir, tanır, yönetir, geliştirir, gerçekleştirir ve aktarır. Maslow'un da dediği gibi "İnsan kendisinin en üst sürümü olmalıdır". 

Kendi kontrolünü eline alıp gelişme evresine geçen bir insanın kendi dijital modern kabilesini kurabileceği Dunbar sistemine uygun bir yapımız mevcuttur. Bu sebeple Öğrenenler olarak sizin ve çevrenizin en üst sürüme ulaşması için gerekli temel gereksinimleri sağlıyoruz.

Öğrenenler; nepotizme karşı liyakati savunan, etik sahibi, dil, din, ırk, ten rengi ve cinsiyet ayrımı gibi ayrımcı kavramlarından arındırılmış, evrenselliği yerelleştiren, merkeziyetsiz, alanında uzman kişilerin bir araya getirildiği, en yetenekli ve en becerikli insanların disiplinler üstü (tek bir amaç için tüm disiplinlerin bir araya getirilmesi) şeklinde, en zor konuların bile herkesin kendi öğrenme hızında öğrenilebileceği seviyelere indirgeyen, oyunlaştırma tabanlı, paylaşım ekonomisi ve emek takası kavramlarıyla gönüllülük kavramının sürdürülebilir olarak da uygulanabildiği, bazı durumlarda para kullanmadan da eğitim, hizmet alınabilen öğrenme, öğretme ve üretme topluluğudur. Bedavaya karşıdır, her şey karşılıklıdır.

Eğitim sistemi insanı değiştirir, Öğrenenler ise öğrenme kaynaklarını basitleştirerek öğrenme sistemini geliştirir. Anlaşılması çok zor olan Yapay Zeka gibi konuları bile evde ailemizin kendi başına anlayabileceği seviyelere indirgeyen mikro beceri modeli vardır.


Gelecekte basma kalıp meslekler kaybolacağı için herkes kendi mesleğini kendi yaratmalıdır. Bu yüzden 5 temel beceriye sahip insanın hayatta kalabileceğine inanır. İnsan en az 1 dili okuyabilmeli (Okuma 101), bilgiyi teyit edebilmeli (Teyit 101), bedenine ve psikolojisine sahip çıkabilmeli (İnsan 101), iki ve daha fazla canlı ile bir arada yaşayabilmeli (Toplum 101) ve yazılı kanunları olan ülkelerde hapse atılmadan özgür kalabilmelidir (Özgürlük 101). Bu derslerin üstüne sahip olunan yetenek ve kazanılan becerilerle herkes kendi mesleğini yaratabilir. Dünyanın 4096 mesleğinin altındaki milyonlarca yetenek ve beceriyi kullanarak insanlara hayallerine ulaşmaları için gerekli hedefleri çıkarır ve öğrenilmesi tavsiye edilen becerileri sunar. 

Her insan bir girişimdir. Öğrenenler sahip oldukları yetenek ve becerileri maddi, manevi kazanca dönüştürebilecek şekilde dış etkenlerden bağımsız pivot edebilir. Öğrenen bir organizasyon olduğu için tüm gelişmelere adapte olacak şekilde kendisini günceller.

Öğrenenler sıfırdan kurulan,
açık kaynağı savunan, kopyalarken yanlış kullanılmasının önüne geçebilmek için bazı kavramlarını koruyan, dünyanın öğrenme sistemini baştan aşağı değiştirebilmek için evrenselleştirilmiş bir model haline getirilen bir yapıya sahiptir. Kariyer planı beklenmedik ya da istenmedik bir şekilde gerçekleşmiş olan insanlara ikinci bahar gibi alternatif bir hayat sunar.

Ülkelerin en büyük sıkıntısı olan üretimi desteklemek amacıyla "satın alma, yap" ve "atma, tamir et" felsefesini savunan Maker Hareketi ile paralel bir şekilde ilerlemektedir. Maker (her şeyden bir şey yapan) felsefesinin 4 segmentini Zero to Maker (öğrenenler), Maker to Maker (öğretenler), Maker to Market (üretenler) ve Maker to Advocate (savunanlar) olarak kullanmaktayız. Bu sebeple birbirinden ayrıştırılan akademik ve alaylı öğrenenlerin bir araya getirilmesi için üniversitelerde verilmeyen ama sanayinin ihtiyacı olan konulardan oluşan tamamlayıcı bir model olan Korsan Üniversite projesini hayata geçirmiştir. Her çalışanın sahip olması gereke 48 temel beceri yanı sıra, serbest seçmeli ve teknik seçmeli becerileri dahil ederek kurumları akademiye çevirir. STEM çeşitlerinden STEMAIE'yi (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik, Sanat, İcat, Girişimcilik) savunur.  

Sahip olduğu en yetenekli ve en becerikli insanlardan oluşan
ile bu insanları gerçekleşmesi imkansız sanılan en zor projeler için bir araya getirir ve çok kısa bir sürede prototipleri teslim edebilir. 

Öğrenenler 2 gün çalışıp 5 gün öğrenen, dijitalden tüm dünyaya ulaşabilen, emek takasını, paylaşım ekonomisini savunan,
biliyorum demeyen, öğreniyorum diyen insanlardan oluşur. 

Öğrenenlerde seviyeler vardır. Bu seviyeler öğretenlerin seviyesini belirlediği için bütçeye, eğitim verilecek kişilere, eğitim verilecek yere göre eğitmenler belirlenmektedir. 

Eğitim listesinde yer alan eğitimleri kendi topluluğundan verir, olmayanlara aracı olur, danışmanlık listesinde yer alan konularda danışmanlık verebilir, diğer konularda uzmanlarla danışanları buluşturur, eğitim ve etkinlikleri eğlenceli hale getiren eglenenler projesi ile de organizasyonları gerçekleştirir.

Pandemiden sonra para kazandıran becerilere odaklanmıştır. Kendini Gerçekleştir projesi ile insanların önce Maddi Gereksinimlerini, sonra Sosyal Gereksinimlerini en son da yüz yüze komüniteleri ile Manevi Gereksinimlerini karşılar.


Komünite olarak 3 girişimi yönetir; bireylerin kendilerini gerçekleştirebilmeleri için kendinigerceklestir.com, kurumların çalışanlarının ihtiyacı olan eğitimleri verebilmek için korsanuniversite.com ve eğitim, etkinlik, organizasyonları eğlenceli hale getiren eglenenler.com isimli 3 girişimin kurucusudur.

Öğrenenler;
5 kurucu, 15 no-Founder50 çözüm uzmanı, 150 kişilik disiplinler üstü ekip, 500 çözüm ortağı ve 1500'ü aktif, 5 bin toplam Öğrenen ile öğrenmeye, öğretmeye, üretmeye her an hazırdır. 

Referanslarımızla iletişime geçip bilgi alabilir, Facebook Sayfa, Facebook GrupTwitter, LinkedIn ve kendi platformlarımızdan bizi takip edebilirsiniz. 

Selçuk Keser

KURUCU

SelcukDekupe.png

Referanslarımız

Bugüne kadar pek çok şirket ve eğitim kurumu için dersler, atölyeler, workshoplar, oyunlar hazırladık.

bottom of page